Aikido Techniques

Demonstrated by Grant South Sensei

katadori katagatame

katatedori Kaiten-nage

katatedori kokyunage

katatedori Shihonage Omote (kino nagare)

ryokatadori Kokyunage

shomentsuki shomenate

shomenuchi Dai-ippo ura

shomenuchi iriminage

ushiro ryotedori dai-ippo